Ayurvéda

Ayurveda, vědění o dlouhém a zdravém životě, zažívá v posledních letech novou pozornost a ocenění. Ayurveda je nejstarší léčebnou metodou světa, která působí blahodárně a celistvě na tělo, mysl i ducha. Vznikla před 5000 lety v Indii, odkud se pak rozšířila do dalších částí světa. Mnoho přírodních léčebných metod vychází právě z ní.
 
Tato nauka o životě se neomezuje jen na člověka izolovaně, ale  zabývá se jím jako součástí přírody. Kdo se odvrátí od přírody, není schopen života na dlouho. Z ayurvedského pohledu vznikají mnohé nemoci z důvodů, že se společnost či jednotlivec protiví přirodě, nežije v souladu s ní.
 
Naše tělo je v pojetí ayurvedy "nádobou nesmrtelnosti", která  v sobě přechovává vědomí a podvědomí, protože z nich vzniká.
 
Měli bychom každodenním událostem dávat méně významu. Nenechat se příliš od životních příhod ovlivňovat a ztratit tak pouto se svým nitrem,  to je důležitý aspekt při terapii podle ayurvedy. Jakmile je vnějšími (či vnitřními) vlivy narušena přirozená rovnováha uvnitř nás, dochází k projevům, které vnímáme jako nemoc. Podle ayurvedy tělo, mysl a duch utvářejí v součinnosti harmonii a rovnováhu. Vnějšími a vnitřními faktory, které narušují rovnováhu, je způsob života, stres, pracovní a rodinné vztahy, stravovací návyky, emoce, roční období apod. - Pokud ¨je rovnováha  narušena na delší dobu, vzniká nemoc. K jejímu léčení je nutné najít, čím byla narušeno rovnováha.
 
Ayurveda se nezabývá léčením jednotlivých orgánů či potlačením projevů nějakého zdravotního problému, ale hledá vždy kořen, tj. příčinu nemoci, léčí vždy celé tělo, mysl a duši. Tím se liší od klasické medicíny, která  často potlačuje vnější symptomy nemoci, ale neléčí příčinu.
 
Hlavním principem ayurvedy je život v souladu s osobní konstitucí člověka a s přírodními zákony. Ayurveda klade velký důraz na správný životní styl, na prevenci a udržování zdraví za pomoci vyvážené stravy, pozitivního myšlení.
 

Léčení probíhá vždy jen pomocí přírodních prostředků, liší se u každého člověka dle jeho konstituce a používá se při ní i různých terapií, např. aromaterapie, terapie barvami, relaxace, meditace, masáže, bylinná léčba (čaje, extrakty), pohyb (cvičení), strava, detoxikace organismu.