Katalog

Články

HIMÁLAJSKÉ AJURVÉDSKÉ DÓŠICKÉ ČAJE

HIMÁLAJSKÉ AJURVÉDSKÉ DÓŠICKÉ ČAJE

Himálajské ajurvédské dóšické čaje slouží jako vynikající prevence k ochraně Vašeho zdraví.

Ajurvédské lékařství
Ajurvéda, v doslovném překladu ”nauka o životě“, představuje nejstarší ucelený lékařský systém o zásadách zdravého způsobu života, který ovlivnil medicínu nejen asijské části světa, ale také lékařství starověkého Egypta a Řecka. Ajurvédské principy jsou univerzální a nadčasové a jsou zdrojem všech tradic přírodního lékařství. Ajurvéda považuje člověka za neoddělitelný a vzájemně propojený komplex těla, ducha, mysli a jeho životního stylu. Snaží se o celostní, praktickou a jednoduchou formu léčení s cílem odhalit hlubší příčiny a souvislosti našeho zdravotního stavu. Nabízí nám hlubší pohled do širších vazeb a souvislostí, které utvářejí a ovlivňují náš psychický a fyzický stav.

Základní principy
Podle ajurvédy je celý vesmír a vše živé složeno z pěti živlů – éter, vzduch, oheň, voda a země – které se v lidském těle projevují ve formě tří základních energetických principů (dóš) – Vata, Pitta a Kapha. Každý člověk se rodí s jedinečným poměrem těchto energií, které se podílejí na utváření naší fyzické a psychické charakteristiky. V průběhu života se z různých příčin jejich poměrné zastoupení odchyluje od původního stavu, což se poté odráží na naší psychické kondici a zdravotním stavu. Myšlenky, pocity, strava, životní styl a prostředí, ve kterém se pohybujeme, to vše ovlivňuje jejich vyváženost či nerovnováhu.

Charakteristické typy

Váta, Pitta a Kapha vytváří tři základní charakteristické typy, které mají sedm dalších různorodých kombinací (Vata-Pitta, Pitta-Vata, Vata-Kapha, Kapha-Vata, Pitta-Kapha, Kapha-Pitta, Vata-Pitta-Kapha). Pokud máme dominantní převahu charakteristiky Pitta, potom jsme Pitta typ. Pokud  se například dokážeme rovnocenně sjednotit s charakteristikami Vata a Pita, potom jsme kombinovaný Vata-Pitta typ. Ale i v případě kombinovaného typu je vždy jedna charakteristika dominantnější než druhá. Vyvážený typ Vata-Pitta-Kapha je velmi vzácnou a řídkou výjímkou. Pokud se například u člověka, jehož charakteristika odpovídá typu Vata, začne projevovat nějaká nemoc, je to většinou tím, že se jeho energie Vata výrazně zvýšila. Přílišný nadbytek jedné z těchto tří energií se poté vždy projevuje psychickou nevyrovnaností a nesprávnou funkcí některých tělesných orgánů. Naším úkolem je uvést tyto energie zpět do své původní rovnováhy.

Ajurvédské principy jsou klíčem ke zdravému a vyrovnanému způsobu života. Pokud si začneme být jejich vlivu a působení více vědomi, budeme schopni předcházet takovým návykům a stereotypům, které se později mohou projevit jako příznaky nejrůznějších nemocí a chorob.


VATA TEA  -  PRO UVOLNĚNÍ TĚLA A MYSLI
PITTA TEA  -  ANTISTRES PRO UKLIDNĚNÍ A VYROVNANOST
KAPHA TEA -  PRO POVZBUZENÍ A OSVĚŽENÍ ORGANIZMU
       
Ajurvédský cyklus
Rovnováha všech tří životních energií Váta, Pitta, Kapha se mění také vlivem počasí, klimatických podmínek a střídáním ročních období. Horké léto a teplé podnebí zvyšují energii Pitta. Chladné podnebí a studený vítr zvyšuje energii Váta. Zatažené, vlhké a deštivé podnebí zvyšují energii Kapha.

Životní cyklus se odehrává také ve třech fázích:
dětský růst je charakteristický zvýšenou funkcí energie Kapha, období dospívání a dospělosti je pod vlivem energie Pitta a ve stáří je potom dominantní energie Váta.

Ajurvedský denní cyklus:

Kapha I cyklus              6.00-10.00

Pokud se v tomto časovém rozmezí oddáváme spánku, naše vstávání bude obtížnější a dostaví se spíše pocit únavy a vyčerpanosti než odpočinku.

Pitta I. cyklus                10.00-14.00

Nejlepší čas pro trávení a metabolizmus, kdy bychom si měli dopřát chutné a syté jídlo.

Vata I. cyklus               14.00-18.00

Období zvýšené pracovní aktivity s lehkým odpoledním jídlem.

Kapha II. cyklus           18.00-22.00

Nejlepší čas na relaxaci a zájmové aktivity.

Pitta II. cyklus               22.00-  2.00

V tomto časovém rozmezí přichází nejhlubší a nejvíce osvěžující spánek. Pokud jsme vzhůru a plni aktivit, přichází touha po večerním jídle. Ráno je potom těžké a ospalé bez pocitu osvěžení.

Vata II. cyklus   2.00-  6.00

Nejlepší čas pro cvičení jógy a meditace. Pokud dokážeme vstát v 5.00 hodin a provádět duchovní cvičení získáme vnitřní sílu a energii, která s námi zůstane po celý zbytek dne.

Cyklus se opakuje.

Důležitost vlákniny v naší stravě!

 

 

 

 

 

Vláknina je významná složka potravy, která je sama obtížně stravitelná. Existují dva druhy vlákniny: rozpustná a nerozpustná.

Rozpustná vláknina má schopnost absorbovat vodu, bobtnat a v trávicím traktu fermentuje, proto může být zdrojem energie.Reguluje trávení tuků a sacharidů, váže na sebe vodu a tím nabývá na objemu. To vede k pocitu nasycení. Z větší části je živinou pro mikrobiální flóru v trávicím traktu, působí tedy jako tzv. prebiotikum.

Nerozpustná vláknina v trávicím traktu nefermentuje, není zdrojem energie. Zvětšuje objem obsahu ve střevech a zkracuje dobu, po kterou tam zůstává potrava. Zejména příznivě se uplatní v tlustém střevě, kde se díky zvětšení objemu stolice naředí odpadní látky, které vznikly při trávení. Ty pak snadněji opouštějí trávicí trakt, který je tak po kratší dobu vystaven styku s potenciálně nebezpečnými látkami.

Buďte vždy elegantní !

Ekologické tašky Envirosax

Hlavní myšlenkou a smyslem výroby těchto krásných ekologických tašek je snížit množství vyprodukovaného odpadu a tím snížit ekologické zatížení naší planety.

Navíc se tyto tašky jednoduše sbalí do malého balíčku, takže je můžete mít kdykoliv u sebe, nikdy vás nepřekvapí nákup a v supermarketu si nebudete muset brát igelitovou tašku.

Rozhodnete-li se používat tašku Envirosax, je to určitě krok správným směrem.  Budete se tak podílet na ochraně krajiny kolem nás.

Himalájské ajurvédské bylinné čaje

Himalájským bylinám se již po celá staletí připisuje léčivá moc při mnoha zdravotních potížích. Jsou základem tradičního ajurvédského lékařství, které je používá v nejrůznějších kombinacích. Himalájské ajurvédské bylinné čaje jsou jedinečnou kombinací těchto staletími prověřených bylin a jejich léčivých účinků. Výrazně přispívají k obnovení tělesných a duševních sil - harmonizují tělesné funkce, podporují látkovou výměnu, přispívají k lepšímu trávení i vyměšování a regenerují tělesné tkáně. Jejich specifické účinky při pravidelném používání příznivě působí na náš celkový zdravotní stav.

Zdravá sůl

Bez soli není života. A přesto je konzumace soli v dnešní době zdraví velice škodlivá. Tento rozpor vzniká tím, že současná tzv. kuchyňská sůl má s prapůvodní solí jen velmi málo společného. Dnešní kuchyňská sůl (dále jen kuchyňská sůl) je téměř výlučně NaCl.

Přírodní krystalická himálajská sůl je mnohem více než jen NaCl: „skládá se nejen ze dvou, ale ze všech přírodních prvků“. Jsou to přesně ty přírodní prvky, z kterých se skládá naše tělo a z kterých kdysi vznikl náš život v praoceáně.

Probiotika jako prevence i lék

S probiotiky vytvoříte ideální střevní mikrofloru, která je důležitá nejen pro dobrou funkci trávicího ústrojí, ale i pro posílení imunity. Zvolte Lactomax či Acidotikum pro správnou funkci tenkého i tlustého střeva (normalizaci konzistence stolice - ochranu proti průjmu, pomoc při zácpě).

Probiotika jsou nezbytná pro obnovení správné mikroflory po užívání antibiotik, hormonů a při střevních zánětech - zničí škodlivé bakterie. Jsou důležitou prevencí vzniku žaludečních vředů či rakoviny střev.