Pravidla a podmínky soutěže

 1. Soutěž probíhá od 26. 7. do 30. 7. 2017 do 15:00.

 2. Podmínkou zařazení do soutěže je udělení „To se mi líbí“ stránce Cesta bylin, sdílení příspěvku a odeslání odpovědi na soutěžní otázku na e-mailovou adresu: info@cestabylin.cz ... například ZDE

 3. Organizátor si vyhrazuje právo vymazat doručenou odpověď ze soutěže za předpokladu, že  nebude souviset s tématem soutěže, porušovat autorská práva, dobré mravy, propagovat násilí, bude svým obsahem rasistické, pornografické, hanlivé, diskriminační, porušující práva menšin a náboženství, bude svým obsahem porušovat platné právní předpisy nebo obchodními zájmy organizátora.

 4. O vítězích rozhodne organizátor soutěže.

 5. Výsledky soutěže budou uveřejněny na FB stránce Cesta bylin nejpozději do 3 dnů od ukončení soutěže. Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé nebo e-mailové zprávy.

 6. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady jednostranně pozměnit, doplnit nebo upravit pravidla soutěže.

 7. Organizátor nenese odpovědnost za technické problémy, výpadky či blokace facebookových stránek ani odpovědnost za jakoukoli případnou škodu, která může v této souvislosti vzniknout.

 8. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání ze strany soutěžících. Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že konečné rozhodnutí ve sporných otázkách náleží organizátorovi soutěže.

 9. Rozhodnutí organizátora je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

 10. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 11. Soutěž není nijak sponzorována, administrována anebo spojena se společností Facebook.

 12. Zasláním e-mailu se soutěžní odpovědí soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly.