Reklamační řád

Reklamační řád se řídí dle zákona č.40/1964SB. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002SB. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Při reklamaci je nutné dodržet tento postup:

  • O reklamaci nás informujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu v sekci Napište nám. Zde uveďte jméno, příjmení, adresu a důvod reklamace.
  • Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyřízena.
  • Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Náklady na poštovné se nevrací.

Vrácení zboží

  • Zboží je možné nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním obalu do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit bez udání důvodu. Zboží musí být zcela schopné dalšího prodeje.
  • O vrácení zboží nás informujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu v sekci Napište nám.
  • Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude převzetí zboží a následné vrácení peněz vyřízeno.
  • Po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny bankovním převodem na Váš účet nebo poštovní složenkou (poplatek za poslání peněz, který si účtuje Česká pošta Vám bude stržen). Pro případ vrácení peněz bankovním převodem připište číslo vašeho účtu a kód banky.
  • Vráceny budou pouze uhrazené peníze za zboží, nikoliv poštovné.
  • Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty.