Katalog

Články

Úvod do filozofie ENERGY

Úvod do filozofie ENERGY

Nová progresivní metoda reverzní regenerace je založena na principech bioinformační terapie a holistickém přístupu k člověku. Využívá nejnovější poznatky psychotroniky, fytoterapie, homeopatie, krystalterapie a biorezonance. Nosičem bioinformací je bylinný, polykompozitní extrakt, který je sladěn podle určitého řádu tak, aby napomáhal uvést všechny životní pochody v těle do rovnovážného stavu.

Bioinformační přípravky vyvinuté na základě této nové metody působí na lidský organismus současně v několika úrovních.
Účinné látky rostlin ovlivňují tělesné orgány přímo přes meridiánové propojení a pomocí biorezonance ruší informační složky příčinu onemocnění již v informačním poli člověka. Prostřednictvím synergického efektu se projeví jejich maximální účinnost. Bioinformační přípravky celkově harmonizují osobnost člověka. K nastolení rovnováhy dochází pomocí reverzních příznaků minulých onemocnění. Každá rostlina, nerost a ostatní látky, které lze pro regeneraci využít, mají největší účinnost při určitém stupni ředění. Ve vývoji našich přípravků byl tento princip využíván v maximální míře.

Celý systém reverzní regenerace tvoří základní širokospektrální regenerační přípravky a přípravky nadstavbové
, které se vzájemně doplňují a jsou určeny pro regeneraci všech důležitých oblastí lidského organismu. Slovo ,,širokospektrální" přitom vyjadřuje, že každý přípravek regeneruje hned několik oblastí současně. Velká výhoda je v kreativnosti použití jednotlivých přípravků a v jednoduchosti systému. Tak může každý sám na základě harmonizace pečovat preventivně o své zdraví.

Absolutní zdraví neexistuje. Pro udržení optimální kondice je však třeba posilovat ty systémy, které za ostatními zaostávají. Jakmile překročíte hranice harmonie, onemocníte. Působením negativních vlivů se z těla harmonie vytrácí. Pokud negativní stav trvá déle, dostanete se do chronického stádia trvalé disharmonie.
Hlubokým energetickým nedostatkem a disharmonií se například vyznačuje únavový syndrom a celá řada vážných onemocnění.

Počátky disharmonie a nemoci začínají vždy u energetiky těla. Bez dostatečného množství energie nic nefunguje, nic nejezdí, nic se nepohybuje. Jde o pochopení základního principu existence člověka a života ve vesmíru vůbec. Ani ten se bez energie neobejde! Dávné civilizace vycházely z tohoto poznatku již před tisíci lety. Jejich přírodní učení a způsoby regenerace člověka byly na nejvyšší úrovni, a to nejen v Orientu. Vzájemné propojení hmotného světa s biologickým je přirozené a stejně tak přirozené je i propojení klasické léčby s přírodními regeneračními postupy.

Každý přípravek se podílí na zvyšování imunity na základě harmonizace příslušných energetických drah našich orgánů. V lidském těle musí mezi jednotlivými orgány a systémy panovat rovnováha stejně jako v přírodě. Každé vybočení z normálu lze považovat za projev disharmonie či chorobného stavu. Vyrovnaná energetická nedostatečnost má za následek lepší funkci orgánu. Vyloučením toxinů z těla pomocí fytolátek a prostřednictvím bioinformací se tento proces několikanásobně urychluje. Proto se tento způsob regenerace řadí mezi světové novinky, které si zaslouží rozšíření do všech částí naší krásné planety.

Zamyslete se nad tím, co v životě děláte špatně, jak se stravujete, kolik máte pohybu, jak se chováte a pak se mnohdy rozhodnete, že začnete svůj životní styl pomalu měnit. Možná budete příjemně překvapeni a věříme, že zklamáni nebudete.

 

Důležitost vlákniny v naší stravě!

 

 

 

 

 

Vláknina je významná složka potravy, která je sama obtížně stravitelná. Existují dva druhy vlákniny: rozpustná a nerozpustná.

Rozpustná vláknina má schopnost absorbovat vodu, bobtnat a v trávicím traktu fermentuje, proto může být zdrojem energie.Reguluje trávení tuků a sacharidů, váže na sebe vodu a tím nabývá na objemu. To vede k pocitu nasycení. Z větší části je živinou pro mikrobiální flóru v trávicím traktu, působí tedy jako tzv. prebiotikum.

Nerozpustná vláknina v trávicím traktu nefermentuje, není zdrojem energie. Zvětšuje objem obsahu ve střevech a zkracuje dobu, po kterou tam zůstává potrava. Zejména příznivě se uplatní v tlustém střevě, kde se díky zvětšení objemu stolice naředí odpadní látky, které vznikly při trávení. Ty pak snadněji opouštějí trávicí trakt, který je tak po kratší dobu vystaven styku s potenciálně nebezpečnými látkami.

Buďte vždy elegantní !

Ekologické tašky Envirosax

Hlavní myšlenkou a smyslem výroby těchto krásných ekologických tašek je snížit množství vyprodukovaného odpadu a tím snížit ekologické zatížení naší planety.

Navíc se tyto tašky jednoduše sbalí do malého balíčku, takže je můžete mít kdykoliv u sebe, nikdy vás nepřekvapí nákup a v supermarketu si nebudete muset brát igelitovou tašku.

Rozhodnete-li se používat tašku Envirosax, je to určitě krok správným směrem.  Budete se tak podílet na ochraně krajiny kolem nás.

Himalájské ajurvédské bylinné čaje

Himalájským bylinám se již po celá staletí připisuje léčivá moc při mnoha zdravotních potížích. Jsou základem tradičního ajurvédského lékařství, které je používá v nejrůznějších kombinacích. Himalájské ajurvédské bylinné čaje jsou jedinečnou kombinací těchto staletími prověřených bylin a jejich léčivých účinků. Výrazně přispívají k obnovení tělesných a duševních sil - harmonizují tělesné funkce, podporují látkovou výměnu, přispívají k lepšímu trávení i vyměšování a regenerují tělesné tkáně. Jejich specifické účinky při pravidelném používání příznivě působí na náš celkový zdravotní stav.

Zdravá sůl

Bez soli není života. A přesto je konzumace soli v dnešní době zdraví velice škodlivá. Tento rozpor vzniká tím, že současná tzv. kuchyňská sůl má s prapůvodní solí jen velmi málo společného. Dnešní kuchyňská sůl (dále jen kuchyňská sůl) je téměř výlučně NaCl.

Přírodní krystalická himálajská sůl je mnohem více než jen NaCl: „skládá se nejen ze dvou, ale ze všech přírodních prvků“. Jsou to přesně ty přírodní prvky, z kterých se skládá naše tělo a z kterých kdysi vznikl náš život v praoceáně.

Probiotika jako prevence i lék

S probiotiky vytvoříte ideální střevní mikrofloru, která je důležitá nejen pro dobrou funkci trávicího ústrojí, ale i pro posílení imunity. Zvolte Lactomax či Acidotikum pro správnou funkci tenkého i tlustého střeva (normalizaci konzistence stolice - ochranu proti průjmu, pomoc při zácpě).

Probiotika jsou nezbytná pro obnovení správné mikroflory po užívání antibiotik, hormonů a při střevních zánětech - zničí škodlivé bakterie. Jsou důležitou prevencí vzniku žaludečních vředů či rakoviny střev.