Čakry

Nejprodávanější

Balení všech 7 čaker vonné tyčinky
 
110 Kč
7. čakra korunní vonné tyčinky
 
108 Kč
6. čakra 3. oko vonné tyčinky
 
108 Kč
2. čakra sakrální vonné tyčinky
 
108 Kč
1. čakra - kořenová - vonné tyčinky
 
108 Kč
Mini čakrová svíce bílá - Cereus
Mini čakrová svíce bílá - Cereus
Momentálně nedostupné
13748
 
85 Kč
Mini čakrová svíce fialová - Cereus
Mini čakrová svíce fialová - Cereus
Momentálně nedostupné
13746
 
85 Kč
11 položek celkem
1. čakra - kořenová - vonné tyčinky
100% PŘÍRODNÍ
108 Kč / ks
5975
2. čakra sakrální vonné tyčinky
100% PŘÍRODNÍ
108 Kč / ks
9494
6. čakra 3. oko vonné tyčinky
100% PŘÍRODNÍ
108 Kč / ks
9497
7. čakra korunní vonné tyčinky
100% PŘÍRODNÍ
108 Kč / ks
9498
Balení všech 7 čaker vonné tyčinky
100% PŘÍRODNÍ
110 Kč / ks
9499
Mini čakrová svíce bílá - Cereus
100% PŘÍRODNÍ
85 Kč / ks
13748

Slyšeli jste již někdy o čakrách? Jsou to energetická centra v našem těle, která nám pomáhají v každodenních činnostech. Tedy v případě, že jsou čistá a správně fungují.
 
Jejich nerovnováha se totiž odráží v našem životě. Pokud máme určitou čakru zanesenou či dokonce blokovanou, její nesprávná funkce se pak projevuje tím, že se nám v určité oblasti nedaří. Pojďme si proto představit jejich funkce a oblasti působení.
 
1. čakra - kořenová
 
Správná funkce:
 • Cítíme se vitální a plni životní síly
 • Jsme spojeni s přírodou a s jejími tvory
 • Pociťujeme spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu
 • Jsme ukotveni sami v sobě a v životě

#ShowMore#

Nesprávná funkce:
 • Jde nám především o to, něco vlastnit
 • Obtížně dáváme a přijímáme
 • Snažíme se vše ovládat
 • Zaměřujeme se hlavně na své vlastní potřeby
 • Lpíme na určitých představách a touhách
 • Pociťujeme nedostatek síly a energie
2. čakra - sakrální
 
Správná funkce:
 • Přirozeně plyneme se životem
 • Jsme otevřeni druhým lidem
 • Dokážeme pocítit sexuální spojení s milovaným člověkem
 • Máme v sobě dost tvůrčí energie
 • Pociťujeme radost z tvoření a ze života
Nesprávná funkce:
 • Můžeme popírat až odmítat svou sexualitu
 • Nebo naopak jsme na sexu závislý a máme přehnané touhy
 • Tvůrčí energie je vedena špatným směrem
 • Stavíme do popředí uspokojování svých sexuálních potřeb
 • Nedokážeme tak získat plnohodnotný partnerský vztah
3. čakra - solar plexus
 
Správná funkce:
 • Pociťujeme klid a vnitřní harmonii sami se sebou
 • Přijímáme se celou svou bytostí
 • Respektujeme pocity a přání druhých lidí
 • Přirozeně přijímáme pocity a zkušenosti
 • Zažíváme ve svém životě hojnost
Nesprávná funkce:
 • Chceme ovládat svůj vnitřní i vnější svět
 • Chceme prosazovat svou moc
 • Jsme k tomu hnáni svou nespokojeností a neklidem
 • Toužíme po uznání
 • Snadno se rozčílíme
4. čakra - srdeční
 
Správná funkce:
 • Otevíráme druhým jejich srdce
 • Probouzíme ve druhých radost a důvěru
 • Jsme osvobozeni od vnitřních tlaků a konfliktů
 • Žijeme pro lásku
 • Z radosti dáváme druhým, aniž bychom něco očekávali nazpět
 • Máme ve svých vztazích lásku a dokážeme ji přijímat a dávat
Nesprávná funkce:
 • Očekáváme za všechno lásku a uznání
 • Nejsme schopni přijímat lásku
 • Můžeme mít pocit, že lásku nepotřebujeme
 • Něžnost nás přivádí do rozpaků
 • Jsme snadno zranitelní
5. čakra - krční
 
Správná funkce:
 • Dokážeme beze strachu vyjádřit své pocity a myšlenky
 • Nasloucháme druhým svým srdcem
 • Jsme upřímní k sobě i ke druhým
 • Dokážeme se plně vyjádřit i tvůrčím způsobem
 • Nenecháváme se ovlivňovat názory druhých lidí
Nesprávná funkce:
 • Obtížně vyjadřujeme své pocity a myšlenky
 • Můžeme pociťovat vinu a smutek
 • Skrýváme své skutečné já
 • Zneužíváme slova k manipulaci
6. čakra - 3. oko
 
Správná funkce:
 • Máme plně rozvinutou intuici a bystrý intelekt
 • Někteří z nás mají skvělou vizualizaci
 • Jsme otevřeni duchovnímu světu
 • Nasloucháme naší vnitřní moudrosti
Nesprávná funkce:
 • Žijeme výhradně rozumově
 • Nedokážeme získat celkový úhel pohledu
 • Snažíme se druhé ovládat pomocí myšlenek
 • Odmítáme duchovní pravdy
7. čakra - korunní
 
Otevřená čakra:
 • Zažíváme vlastní podstatu všudypřítomného bytí
 • Naše individuální Já se proměňuje v univerzální Já
 • Známe Pravdu uvnitř nás
 • Prožíváme úplnou prázdnotu a úplnou blaženost ve stejném okamžiku
Uzavřená čakra:
 • Jsme odděleni od plnosti bytí.
 • Nedokážeme se osvobodit od strachu a obav
 • Odmítáme duchovní pravdy a duchovní svět

Jak vidíte, každá čakra má svůj důležitý úkol a ovlivňuje nějakou oblast v našem životě. Navíc se čakry vzájemně ovlivňují, takže v případě dlouhodobé nerovnováhy jedné čakry, může následovat nerovnováha u jiné čakry.

Je spousta způsobů a metod, jak své čakry udržovat v harmonii. My se ovšem zaměříme na občas opomíjený smysl - čich. Díky speciálně vyvinutým vůním můžete podporovat své čakry a očišťovat je od špatné energie a funkce. V naší nabídce jsou k tomu určené čakrové esenciální oleje a čakrové vonné tyčinky. K tomu si můžete zapálit čakrové svíce a přidat tak další smysl - zrak.