Odstoupení od kupní smlouvy

Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. máte jako spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě 14 dnů. Zákonná lhůta pak běží ode dne uzavření smlouvy, kdy jste zboží převzali. 

Též máte právo na reklamaci. Reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002 Sb. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Postup při reklamaci zboží/odstoupení od kupní smlouvy

  • Při reklamaci nás nejprve informujte pomocí e-mailu (info@cestabylin.cz), telefonicky (773 924 865), případně vyplněním kontaktního formuláře.
  • K reklamaci a k odstoupení od kupní smlouvy použijte připravený formulář - Reklamační formulář_odstoupení od kupní smlouvy - CestaBylin.cz
  • Se zbožím musí být také vrácena faktura. Jelikož ji zasíláme elektronickou formou, postačí, když ji také zašlete elektronicky. Případně ji vytiskněte a přiložte k vrácenému zboží. Zboží pak zasílejte doporučeně (nejlépe jako balík do ruky). Můžete jej také zaslat pomocí Zásilkovny na výdejní místo Obchodní dům FLIP, Mukařov, Pražská 309. Pokud zásilku zašlete na dobírku, nebude od vás převzata. 
  • Reklamace probíhá v souladu s našimi obchodními podmínkami.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@cestabylin.cz