Odstoupení od kupní smlouvy

Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. máte jako spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě 14 dnů. Zákonná lhůta pak běží ode dne uzavření smlouvy, kdy jste zboží převzali. 

Též máte právo na reklamaci. Reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002 Sb. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Postup při reklamaci zboží/odstoupení od kupní smlouvy

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@cestabylin.cz