Ájurvédské dóšické čaje

Ajurvédské lékařství

Ajurvéda, v doslovném překladu ”nauka o životě“, představuje nejstarší ucelený lékařský systém o zásadách zdravého způsobu života, který ovlivnil medicínu nejen asijské části světa, ale také lékařství starověkého Egypta a Řecka. Ajurvédské principy jsou univerzální a nadčasové a jsou zdrojem všech tradic přírodního lékařství. Ájurvéda považuje člověka za neoddělitelný a vzájemně propojený komplex těla, ducha, mysli a jeho životního stylu. Snaží se o celostní, praktickou a jednoduchou formu léčení s cílem odhalit hlubší příčiny a souvislosti našeho zdravotního stavu. Nabízí nám hlubší pohled do širších vazeb a souvislostí, které utvářejí a ovlivňují náš psychický a fyzický stav.

Základní principy ájurvédy

Podle ájurvédy je celý vesmír a vše živé složeno z pěti živlů – éter, vzduch, oheň, voda a země – které se v lidském těle projevují ve formě tří základních energetických principů (dóš) – Vata, Pitta a Kapha. Každý člověk se rodí s jedinečným poměrem těchto energií, které se podílejí na utváření naší fyzické a psychické charakteristiky. V průběhu života se z různých příčin jejich poměrné zastoupení odchyluje od původního stavu, což se poté odráží na naší psychické kondici a zdravotním stavu. Myšlenky, pocity, strava, životní styl a prostředí, ve kterém se pohybujeme, to vše ovlivňuje jejich vyváženost či nerovnováhu.

Charakteristické typy dóši

Váta, Pitta a Kapha vytváří tři základní charakteristické typy, které mají sedm dalších různorodých kombinací (Vata-Pitta, Pitta-Vata, Vata-Kapha, Kapha-Vata, Pitta-Kapha, Kapha-Pitta, Vata-Pitta-Kapha). Pokud máme dominantní převahu charakteristiky Pitta, potom jsme Pitta typ. Pokud  se například dokážeme rovnocenně sjednotit s charakteristikami Vata a Pita, potom jsme kombinovaný Vata-Pitta typ. Ale i v případě kombinovaného typu je vždy jedna charakteristika dominantnější než druhá. Vyvážený typ Vata-Pitta-Kapha je velmi vzácnou a řídkou výjímkou. Pokud se například u člověka, jehož charakteristika odpovídá typu Vata, začne projevovat nějaká nemoc, je to většinou tím, že se jeho energie Vata výrazně zvýšila. Přílišný nadbytek jedné z těchto tří energií se poté vždy projevuje psychickou nevyrovnaností a nesprávnou funkcí některých tělesných orgánů. Naším úkolem je uvést tyto energie zpět do své původní rovnováhy.

Ajurvédské principy jsou klíčem ke zdravému a vyrovnanému způsobu života. Pokud si začneme být jejich vlivu a působení více vědomi, budeme schopni předcházet takovým návykům a stereotypům, které se později mohou projevit jako příznaky nejrůznějších nemocí a chorob.

VATA TEA  - PRO UVOLNĚNÍ TĚLA A MYSLI

PITTA TEA  - ANTISTRES PRO UKLIDNĚNÍ A VYROVNANOST

KAPHA TEA -  PRO POVZBUZENÍ A OSVĚŽENÍ ORGANIZMU

Ajurvédský cyklus

Rovnováha všech tří životních energií Váta, Pitta, Kapha se mění také vlivem počasí, klimatických podmínek a střídáním ročních období. Horké léto a teplé podnebí zvyšují energii Pitta. Chladné podnebí a studený vítr zvyšuje energii Váta. Zatažené, vlhké a deštivé podnebí zvyšují energii Kapha.

Životní cyklus se odehrává také ve třech fázích: dětský růst je charakteristický zvýšenou funkcí energie Kapha, období dospívání a dospělosti je pod vlivem energie Pitta a ve stáří je potom dominantní energie Váta.

Ajurvedský denní cyklus:

Kapha I cyklus          6.00-10.00

Pokud se v tomto časovém rozmezí oddáváme spánku, naše vstávání bude obtížnější a dostaví se spíše pocit únavy a vyčerpanosti než odpočinku.

Pitta I. cyklus            10.00-14.00

Nejlepší čas pro trávení a metabolizmus, kdy bychom si měli dopřát chutné a syté jídlo.

Vata I. cyklus           14.00-18.00

Období zvýšené pracovní aktivity s lehkým odpoledním jídlem.

Kapha II. cyklus       18.00-22.00

Nejlepší čas na relaxaci a zájmové aktivity.

Pitta II. cyklus           22.00-  2.00

V tomto časovém rozmezí přichází nejhlubší a nejvíce osvěžující spánek. Pokud jsme vzhůru a plni aktivit, přichází touha po večerním jídle. Ráno je potom těžké a ospalé bez pocitu osvěžení.

Vata II. cyklus   2.00- 6.00

Nejlepší čas pro cvičení jógy a meditace. Pokud dokážeme vstát v 5.00 hodin a provádět duchovní cvičení získáme vnitřní sílu a energii, která s námi zůstane po celý zbytek dne.

Cyklus se opakuje.