Gemmoterapie - léčba pro třetí tisíciletí

Žijeme na prahu třetího tisíciletí. Věda a technika zajišťují svými přínosy na jedné straně nebývalý nárůst životní úrovně naší civilizace, ale na druhé straně devastované životní prostředí, hektické tempo, stresy a jiné dopady konzumního způsobu života vyvolávají stále závažnější individuální problémy.

Dosavadní lékařská věda dosáhla v posledních letech netušeného rozvoje - moderní přístroje zajišťují přesnou diagnostiku, provádí se transplantace orgánů, vznikají stále nové a nové léky. A přesto zjišťujeme skutečnost, že se průměrný věk nejen nezvyšuje, ale stále se snižuje. Přibývá alergií, zhoubných onemocnění, stále více i mozkové mrtvice, infarkty, nádorové a další často nové choroby, které ohrožují šťastný život a zkracují průměrný věk populace.

Protože často ani klasická vyspělá medicína není schopna bez vedlejších následků řadu takových postižení řešit, vidíme dnes u stále větší části populace návrat k přírodním metodám a prostředkům prevence a léčby. - Většina léků má vedlejší účinky, při jejich užívání trpí ledviny, játra i další tělesné orgány. - Fytoterapii (léčbu pomocí rostlin a bylin) využívá člověk s úspěchem od nepaměti. Byliny či výtažky z nich obsahují stejné účinné léčivé látky jako chemicky vyrobené léky, ale lidské tělo neohrožují.

Léčba pomocí bylinek je předmětem zájmu bylinkářky paní Mgr.Jarmily Podhorné již řadu let: " Vyzkoušela jsem homeopaticky zpracované vybrané byliny, kde je využito jejich informace k léčbě, a účinky mne skutečně překvapily a potvrdily správnost nastoupené cesty. Například třezalka na nervové problémy a záněty, topol na doléčení boreliózy a mnohé další."

Při studiu herbářů a zkušeností osvědčených léčitelů narazila na relativně novou metodu gemmoterapie - léčbu pomocí tinktur z pupenů rostlin (gemmo = lat. pupen). Ta ji natolik oslovila, že postupně začala gemmoterapeutika vyrábět.

Gemmoterapie - léčba pro třetí tisíciletí - CestaBylin

Tinktury jsou připraveny z mladých pupenů, výhonků, kořínků a jiných zárodečných tkání. Extrakcí jsou tak získávány růstové hormony, enzymy, vitamíny a další cenné látky, které se v tomto počátečním vývojovém stadiu nacházejí v rostlinách v nejvyšší koncentraci, což je u dospělých nebo sušených jedinců nedosažitelné. I když výroba těchto prostředků není jednoduchá, neboť používá jen suroviny z čistých oblastí Drahanské vrchoviny, které jsou neznečištěné průmyslovou činností, dobré výsledky a ohlasy zákazníků jsou pro ni největší odměnou.

Gemmotinktury jako preventivní i léčivý prostředek mají široké využití na celkovou revitalizaci organizmu, zlepšení imunitního systému, nervovou a trávicí soustavu, krvetvorbu, ale hlavně řadu závažných a i dnes těžko léčitelných nemocí. Vynikající výsledky jsou u boreliózy díky topolu, tamaryšek je úspěšný u krevních onemocnění a další druhy pro trávicí trakt, močové cesty, dýchací systém, kloubní aparát aj., ale úžasné výsledky má Mgr. Podhorná při léčbě nádorových nemocí.

O výsledcích své práce říká: " Věřím, že úspěchu dosahujeme komplexním přístupem, kdy bylinné tinktury dávají tělu informaci k léčení, bříza čistí tělo od odpadů a gemmoterapeutika léčí a regenerují určitý orgán nebo ústrojí. Takto sestavené kúry jsou připraveny na většinu zdravotních problémů: močové cesty, ledviny, zánět prostaty, revma, dnu, gynekologické a klimakterické potíže, cysty a myomy, kde se v poslední době daří předejít operaci, ale také léčit sterilitu, kde díky tinkturám máme již řadu dětí.

Také imunitní kúry jsou velmi úspěšné a máme dobré odezvy i na tak problematické onemocnění jako je lupénka. Zde nám pomáhá i mast ze čtyř bylin ke kombinovanému působení s tinkturami. Zlepšení pozorujeme také u srdečních potíží, křečových žil a hemeroidů stejně jako u problémů poslední doby - různých alergií a ekzémů, kde to však vyžaduje čas a trpělivost. U nervových problémů je důležité hledat prvotní příčiny a pečlivě zkoušet nejvhodnější postup a bylinky. Antibakteriální kúry jsou účinné jako prevence chřipkových epidemií a dalších virových onemocněních hlavně na podzim.

Problémy pohybového aparátu pomáhá řešit kúra, která obsahuje topol proti boreliím jako iniciátoru problémů, ale také prostředky pročištění organismu a odstranění zánětlivých stavů a dodání stopových prvků. Doplníme tedy borovici, jedli a sekvoj.

Za nejdůležitější považuji kúry z bylin a pupenů zaměřené na prevenci, léčbu a doléčování nádorů. Zde je k dispozici řada bylin, které se v kúrách obměňují a každý pozitivní výsledek a odezva od pacientů jsou pro mne hnacím motorem a pomáhají překonávat životní i podnikatelské překážky. Stále hledáme cesty, jak posilovat účinnost našich prostředků a pomoci co nejvíce lidem v jejich nelehké situaci."

V poslední době zkouší Mgr.Podhorná dvě cesty s prvními velmi dobrými výsledky. - Vybrala určité tinktury s vysokou účinností v oblasti nádorů a umístila je na měsíc do včelího biopole, aby byla podpořena jejich síla. Kontrola u několika lékařů pomocí EAV, ale hlavně odezva od lidí ukazuje, že tato cesta je správná.

Poslední novinkou je vytvoření řady gemmoglukanů kombinací gemmotinktur a beta-1,3-D-glukanu pro prevenci a léčbu nejzávažnějších onemocnění. Betaglukan získávaný z hlívy ústřičné výrazně stimuluje oslabenou imunitu aktivaci makrofágů. Prof. MUDr. Miroslav Pekárek považuje jejich použití v protinádorovém boji za jednu z priorit a jejich účinky byly potvrzeny řadou výzkumů u nás i ve světě. Proto spojením glukanu a gemmotinktur je možné dosáhnout zvýšení účinnosti a znásobení efektu obou přírodních složek. První praktické zkušenosti potvrzují očekávání. - Gemmoglukany budou do budoucna velkou nadějí pro řadu lidí postižených tak závažným onemocněním jako jsou nádorová.

Přírodní metody léčby nejsou náhradou klasické medicíny, ale mohou úspěšnou léčbu podporovat a doplňovat a především svým preventivním působením problémům předcházet bez zatěžování organismu vedlejšími účinky. Výsledky potvrzují, že gemmoterapeutika a nově i gemmoglukany jsou správným prostředkem pomoci lidem.