Ájurvéda a její pojetí při léčení člověka

Ayurveda, vědění o dlouhém a zdravém životě, zažívá v posledních letech novou pozornost a ocenění. Ayurveda je nejstarší léčebnou metodou světa, která působí blahodárně a celistvě na tělo, mysl i ducha. Vznikla před 5000 lety v Indii, odkud se pak rozšířila do dalších částí světa. Mnoho přírodních léčebných metod vychází právě z ní. 

Tato nauka o životě se neomezuje jen na člověka izolovaně, ale zabývá se jím jako součástí přírody. Kdo se odvrátí od přírody, není schopen života na dlouho. Z ayurvedského pohledu vznikají mnohé nemoci z důvodů, že se společnost či jednotlivec protiví přirodě, nežije v souladu s ní. Naše tělo je v pojetí ayurvedy "nádobou nesmrtelnosti", která  v sobě přechovává vědomí a podvědomí, protože z nich vzniká.

Měli bychom každodenním událostem dávat méně významu. Nenechat se příliš od životních příhod ovlivňovat a ztratit tak pouto se svým nitrem, to je důležitý aspekt při terapii podle ayurvedy. Jakmile je vnějšími (či vnitřními) vlivy narušena přirozená rovnováha uvnitř nás, dochází k projevům, které vnímáme jako nemoc. Podle ayurvedy tělo, mysl a duch utvářejí v součinnosti harmonii a rovnováhu. Vnějšími a vnitřními faktory, které narušují rovnováhu, je způsob života, stres, pracovní a rodinné vztahy, stravovací návyky, emoce, roční období apod. Pokud je rovnováha narušena na delší dobu, vzniká nemoc, většinou dlouhodobá. K jejímu léčení je nutné najít, čím byla narušena rovnováha, neboli příčinu nerovnováhy.

Mezi Ájurvédou a moderní medicínou je zásadní rozdíl

Ájurvéda se nezabývá léčením jednotlivých orgánů či potlačením projevů nějakého zdravotního problému, ale hledá vždy kořen, tj. příčinu nemoci, léčí vždy celé tělo, mysl a duši. Tím se liší od klasické medicíny, která  často potlačuje vnější symptomy nemoci, ale neléčí příčinu.

Hlavním principem ájurvédy je život v souladu s osobní konstitucí člověka a s přírodními zákony. Ayurveda klade velký důraz na správný životní styl, na prevenci a udržování zdraví za pomoci vyvážené stravy, pozitivního myšlení.

Léčení probíhá vždy jen pomocí přírodních prostředků, liší se u každého člověka dle jeho konstituce a používá se při ní i různých terapií, např. aromaterapie, terapie barvami, relaxace, meditace, masáže, bylinná léčba (čaje, extrakty), pohyb (cvičení), strava, detoxikace organismu.